Regulamin Karty Podarunkowej

Karta Podarunkowa Printu lub Karta – bon towarowy na okaziciela, sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia usług w Printu, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty. O ile niniejszy regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej „Karta Podarunkowa Printu” lub „Karta” oznacza także Elektroniczną Kartę Podarunkową Printu oraz PRINTU OKAZJĘ;

Elektroniczna Karta Podarunkowa Printu – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający posiadacza do nabycia usług w Printu, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty;

PRINTU OKAZJA – to rodzaj Elektronicznej Karty Podarunkowej Printu, która jest przeznaczona do zakupu określonego formatu fotoksiążki z określoną liczbą stron za określoną cenę.

Nabywca - osoba, która nabywa od Printu Elektroniczną kartę podarunkową lub Kartę Podarunkowa w zamian za przekazanie Printu środków pieniężnych.

Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Elektronicznej karty podarunkowej Printu lub Karty podarunkowej Printu.

Wydawca – Printu Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22, 40-159 Katowice, posługującą się numerem statystycznym REGON: 243025776 i numerem podatkowym NIP: 9542740169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000430032, kapitał zakładowy 75 000,00 zł;

I. Warunki ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty Podarunkowej Printu w zamian za przekazanie środków pieniężnych oraz do akceptowania Karty Podarunkowej w okresie jej ważności
 2. Przekazanie Elektronicznej Karty Podarunkowej Printu lub PRINTU OKAZJA może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przekazanie Karty Podarunkowej Printu w postaci materialnej następuje poprzez wysyłkę zgodnie z cennikiem wybranego operatora.
 3. Karty Podarunkowej Printu nie można zakupić przy użyciu innej Karty Podarunkowej Printu. 
 4. Karta Podarunkowa Printu może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, korzystającego z usług Printu.
 5. Z chwilą doręczenia Karty Podarunkowej Printu Nabywcy na Nabywcę przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia.
 6. Karta Podarunkowa Printu jest ważna rok od daty jej wydania i wysłania do Nabywcy. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej Printu uniemożliwia skorzystanie z niej, co nie uchybia prawu Nabywcy do zwrotu świadczeń niewykorzystanych do dnia upływu ważności Karty.

II. Zasady korzystania z Elektronicznej karty podarunkowej Printu oraz Karty podarunkowej Printu.

 1. Przy płatności Kartą Podarunkową Printu Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Printu. Pozostałe środki znajdujące się na Karcie mogą być wykorzystane do czasu upływu ważności Karty.
 2. Jeżeli wartość zamówienia internetowego przekracza aktualną wartość środków na Karcie, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny zamawianych usług w sposób określony przez Usługodawcę dla danego rodzaju usługi.
 3. Karta Podarunkowa Printu może być używana wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na niej środków. Doładowanie Karty Podarunkowej Printu jest niemożliwe. 
 4. Karta Podarunkowa Printu może być użyta wyłącznie do zapłaty za usługi Usługodawcy świadczone w serwisie Printu.pl. Płatności Kartą dokonuje się poprzez wybór sposobu płatności i wprowadzenie kodu alfanumerycznego, który znajduje się na Karcie. 
 5. Karty Podarunkowe Printu są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela. 
 6. Karty Podarunkowej Printu nie można wykorzystać do płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę na zasadach promocyjnych.

III. Rozliczenia i reklamacje Elektronicznej karty podarunkowej Printu oraz Karty podarunkowej Printu.

 1. PRINTU OKAZJA może być wykorzystana tylko i wyłącznie do zakupu fotoksiążki o ściśle określonym formacie oraz liczbie stron. Format i liczba stron są parametrami określonymi przy nabyciu PRINTU OKAZJA.
 2. Przy płatności za pomocą PRINTU OKAZJA Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy liczba stron w fotoksiążce jest mniejsza niż określona przy zakupie PRINTU OKAZJA.
 3. Jeżeli ilość stron w fotoksiążce przekracza ilość określoną przy nabyciu PRINTU OKAZJA, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny zamawianych usług w sposób określony przez Usługodawcę dla danego rodzaju usługi.
 4. PRINTU OKAZJA może być użyta wyłącznie do zapłaty za usługi Usługodawcy świadczone w serwisie Printu.pl. Płatności PRINTU OKAZJA dokonuje się poprzez wybór sposobu płatności i wprowadzenie kodu alfanumerycznego, który znajduje się na PRINTU OKAZJA. 
 5. PRINTU OKAZJA są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.
 6. PRINTU OKAZJA nie można wykorzystać do płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę na zasadach promocyjnych, poza zakupem fotoksiążki o formacie i ilości stron określonymi przy nabyciu PRINTU OKAZJA.

IV. Rozliczenia i reklamacje

 1. Potwierdzeniem dokonania zakupu Karty Podarunkowej Printu jest nota księgowa. 
 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Podarunkowej Printu bezpośrednio na stronie internetowej printu.pl
 3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej Printu będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje należy składać na piśmie na adres biura Wydawcy: Printu Sp. z o.o., ul. Jesionowa 22, 40-159 Katowice lub mailowo na adres: [email protected]

V. Prawo odstąpienia

 1. W przypadku umów zawartych na odległość Nabywcy, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Printu.
 2. Termin ten jest zachowany w razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres właściwy dla składania reklamacji. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można znaleźć tutaj.
 3. Nabywca nie jest zobowiązany do zwrotu Karty, która ulega dezaktywacji. W razie złożenia przez Nabywcę lub Użytkownika zamówienia na usługi z wykorzystaniem płatności Kartą Podarunkową Printu po złożeniu przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy a przed dezaktywacją Karty, zamówienie takie będzie jednoznaczne z uchyleniem się od oświadczenia o odstąpieniu i wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Usługodawca zwraca Nabywcy kwotę wpłaconą z tytułu zakupu Karty w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje w razie złożenia przez Użytkownika zamówienia na realizację usługi, opłacenia go za pomocą Karty i przystąpienia przez Usługodawcę do jego realizacji.

VI.Postanowienia końcowe

 1. Nabywca Karty Podarunkowej Printu wraz z jej nabyciem oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 2. Karta Podarunkowa Printu w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa Printu jest formą bonu towarowego
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Printu.pl. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Printu.pl zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2015 r.

VII. Warunki dostawy

 1. Zamówione w ramach Serwisu fotoksiążki dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, na terenie Polski oraz Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera DPD lub paczkomatów InPost na terenie Polski.

Uzyskaj dostęp do specjalnych promocji. Dołącz do społeczności Printu!

Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.