Photoshop poradnik

Photoshop poradnik

Krótki tutorial dla początkujących o podstawowych funkcjach w Photoshopie i ich użyciu.
Wszystkie przykłady pokazane będą na Photoshopie CS4 w angielskiej wersji językowej.

1. Umieszczenie/ otworzenie zdjęcia

– zdjęcie w PS można otworzyć na 2 sposoby: albo „przeciągając” obraz w szary obszar programu z otwartego już folderu, bądź klikając na pasku narzędzi FILE (Plik) -> OPEN… (Otwórz…) -> i wybrać folder z wyświetlonej listy.

Photoshop poradnik
2. Panele boczny – część interfejsu

– z prawej strony programu wyświetla nam się panel boczny – nasza przestrzeń robocza, gdzie wyświetlać będzie się nam to, co zrobiliśmy ze zdjęciem. Pojawi się tam zatem każda nałożona warstwa, kanał, będziemy mogli je przestawiać i zmieniać ich kolejność. Oprócz tego znajdują się tam odnośniki do całkowicie podstawowych funkcji takich jak histogram, krzywe, kontrast, jasność, itd, o czym za chwilę będzie rozwinięcie.

Natomiast z lewej strony posiadamy ikony odnoszące się do takich funkcji jak kadrowanie, pobieranie koloru, pędzel, stempel, przybliżenie, etc.

Photoshop poradnik 2
3. Funkcje prawego panelu

– ADJUSTMENTS – narzędzia modyfikacji

Photoshop poradnik 3
4. Krzywe (Curves)

– jak już wcześniej opisywałam zastosowanie krzywych na przykładzie Photoscape, tak samo w PS jest to narzędzie od którego powinniśmy zaczynać obrabianie zdjęcia. Krzywe w PS działają dokładnie tak jak w Photoscapie, więc odsyłam do tamtego artykułu, jeśli jeszcze nie wiecie co to są krzywe i jak się ich używa.

Photoshop poradnik 4
5. Jasność/kontrast (Brightenss/Contrast) oraz Ekspozycja (Exposure)

Photoshop poradnik 56. Layers – warstwy i ich historia

– za każdym razem, kiedy użyjecie jakiegokolwiek narzędzia z prawego bocznego panelu, na zdjęcie zostanie nałożona warstwa. Jeśli chcecie nałożyć na zdjęcie „czystą” warstwę, by potem nałożyć na nią np. kolor lub gradient, wystarczy jak kliknięcie w  bocznym panelu, całkiem po prawej stronie, trójkącik skierowany w dół i wbierzecie opcję NEW LAYER.

Photoshop poradnik 6– Aby zapisać zdjęcie należy te wszystkie warstwy połączyć. Zaznaczamy więc wszystkie warstwy, przytrzymując klawisz control (CTRL) i klikając prawym przyciskiem myszy. Następnie lewym przyciskiem klikamy w warstwę Background i wybieramy MERGE LAYERS (scalenie warstw).

Photoshop poradnik 7
7. Przydatne funkcje z lewego panelu bocznego

Photoshop poradnik 8
8. Wyostrzanie zdjęć (Sharpen)

– należy wybrać funkcję FILTER, następnie SHARPEN i tam dokonać wyboru, czy wyostrzamy krawędzie (Sharpen Edges), wyostrzamy mocniej (Sharpen More), inteligentne wyostrzanie (Smart Sharpen) lub maskę wyostrzającą (Unsharp Mask)

Photoshop poradnik 9
9. Zapisujemy zdjęcie przy jego zamykaniu lub poprzez narzędzie FILE -> SAVE (Zapisz).

Powodzenia!